Reglement

Algemeen

Deze wedstrijd wordt gehouden volgens de bepalingen van het Reglement voor Roeiwedstrijden van de KNRB (zie ook www.knrb.nl). Daarnaast gelden de onderstaande aanvullende bepalingen.

In verband met de bijzondere omstandigheid dat de boten door de branding te water worden gelaten en dat door de branding terug geroeid wordt is het voor alle roeiers van ploegen aan de endurance race verplicht om tijdens de gehele outing een zwemvest te dragen. Het is dus niet voldoende de zwemvesten aan boord van de boot te hebben.

Meeting van de ploegcaptains / palaver

Het eerste palaver vindt voor de ochtendblokken plaats nabij de Boten Club Bergen om 9h00. Het tweede palaver vindt plaats voor de middagblokken op dezelfde locatie om 13h00. Tijdens de palaver zijn alleen de captain en de stuurman/-vrouw aanwezig. Tijdens het palaver wordt het definitieve wedstrijdparcours toegelicht en worden eventuele laatste wijzigingen doorgegeven.

Captain’s manual

De captain’s manual is hier te downloaden.

Logistiek tewaterlatingen en botenwissels

Wisselen van bemanning vindt plaats aan de waterlijn op het strand voor de Boten Club Bergen. Voor instappen en bij uitstappen meldt de ploegcaptain zich af bij de kamprechter. Zorg ook bij het wisselen van boten voor voldoende afstand en dat dit vlot en soepel verloopt. Dit betekent dus vooraf goed checken waar de boot ligt.

Tijdwaarneming en publicatie resultaten

De tijden worden handmatig opgenomen en zo spoedig mogelijk na de race gepubliceerd bij Boten Club Bergen. Daarnaast vindt online publicatie later plaats op of via de site van de North Sea Coastal Cup.

Prijsuitreiking

Na alle heats zal er een prijsuitreiking plaatsvinden tijdens de borrel om 16h00 uur bij Boten Club Bergen.

Samenvatting van de belangrijkste spelregels

Bij kustroei-evenementen is er geen startzone. Twee minuten voor de geplande starttijd moeten de ploegen zich in de buurt van de startlijn bevinden. De starter kan de wedstrijd laten beginnen zonder te letten op afwezigen.

De startprocedure: elke boot mag zelf zijn positie kiezen op de startlijn, maar het is de verantwoordelijkheid van elke ploeg om te zorgen dat ze andere boten niet hinderen. Als boten elkaar hinderen of als dat dreigt te gebeuren, dan moet elke ploeg proberen dit te vermijden. De ploegen zijn verantwoordelijk voor hun eigen materiaal in geval van schade. De starter zorgt ervoor dat de startvlaggen op het strand duidelijk zichtbaar zijn voor alle ploegen op de startlijn.

Het is de verantwoordelijkheid van elke ploeg om te zorgen dat geen enkel deel van hun boot zich aan de parcourszijde van de startlijn bevindt op het moment dat het startsein wordt gegeven.  Ploegen in het startgebied dienen te allen tijde nauwgezet de instructies van de starter op te volgen. Een ploeg die deze instructies niet opvolgt, kan worden bestraft. Nadat de starter het 3-minuten-, 2-minuten- en 1-minuutsignaal heeft gegeven, mag de starter de wedstrijd laten beginnen op de afgesproken tijd zonder te letten op de positie van de ploegen. Ook de finish vindt op zee plaats.