Reglement

Algemeen

Deze wedstrijd wordt gehouden volgens de bepalingen van het Reglement voor Roeiwedstrijden van de KNRB (zie ook www.knrb.nl).

Meeting van de ploegcaptains / palaver

De palavers vinden plaats in de Societeit van het clubgebouw. Daarbij is er een palaver om 11 uur, om 12.30 uur, en om 14.00 uur.

Het palaver is verplicht voor de stuur en de ploegcaptain. Tijdens het palaver wordt het definitieve wedstrijdparcours toegelicht en worden eventuele laatste wijzigingen doorgegeven.

Captain’s manual

De captain’s manual is hier te downloaden.

Tijdwaarneming en publicatie resultaten

De tijden worden handmatig opgenomen en zo spoedig mogelijk na de race gepubliceerd op deze website en gedeeld met de KNRB voor bijwerking van het klassement.

Prijsuitreiking

Na alle heats zal er een prijsuitreiking plaatsvinden in de Pampusbar. Aan het einde van de dag gevolgd door een borrel om 16h30 uur.

Samenvatting van de belangrijkste spelregels

Bij kustroei-evenementen is er geen startzone. Drie minuten voor de geplande starttijd moeten de ploegen zich in de buurt van de startlijn bevinden. De starter kan de wedstrijd laten beginnen zonder te letten op afwezigen.

De startprocedure: elke boot mag zelf zijn positie kiezen op de startlijn, maar het is de verantwoordelijkheid van elke ploeg om te zorgen dat ze andere boten niet hinderen. Als boten elkaar hinderen of als dat dreigt te gebeuren, dan moet elke ploeg proberen dit te vermijden. De ploegen zijn verantwoordelijk voor hun eigen materiaal in geval van schade. In het geval van schade aan andersmans boot dienen ploegen die met de vereniging van wie de boot is af te handelen. De wedstrijdleiding kan enkel een rol spelen in het contact leggen tussen verenigingen, maar heeft geen rol in de schadeafhandeling.

De starter zorgt ervoor dat de startvlaggen achterop het startschip duidelijk zichtbaar zijn voor de stuurlieden van alle ploegen op de startlijn.

Het is de verantwoordelijkheid van elke ploeg om te zorgen dat geen enkel deel van hun boot zich aan de parcourszijde van de startlijn bevindt op het moment dat het startsein wordt gegeven.  Ploegen in het startgebied dienen te allen tijde nauwgezet de instructies van de starter op te volgen. Een ploeg die deze instructies niet opvolgt, kan worden bestraft.

Nadat de starter het 3-minuten-, 2-minuten- en 1-minuutsignaal heeft gegeven, mag de starter de wedstrijd laten beginnen op de afgesproken tijd zonder te letten op de positie van de ploegen. Ook de finish vindt op zee plaats.